fbpx

MSIG: เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

MSIG: เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในเดือนตุลาคม 2555 และเป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันภัย MS&AD ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่าสามพันล้านบาทต่อปีใน ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยกว่า 120 ปี

เรามุ่งหวัง เป็นบริษัทประกันวินาศภัยต่างชาติชั้นนำในประเทศไทย ที่พร้อมให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภท เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยการขนส่งทางบก, ทางอากาศ และทางทะเล ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่นๆ ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าส่วนบุคคล และลูกค้ากลุ่มบรรษัททั้งชาวไทยและต่างชาติ

เรามีช่องทางการตลาดที่ หลากหลาย เช่น นายหน้าประกันภัยตัวแทนประกันภัย ธนาคารคู่ค้า ตลอดจนลูกค้าที่ทำประกันภัยตรงกับบริษัท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีเครือข่ายสาขากว่า 20 สาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้ดียิ่ง ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ เป็นการทำประกันภัยรถยนต์ที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ให้ได้รับการเข้ารักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต สำหรับ พรบ. ที่มีขายผ่านระบบเว็บไซต์ของ MSIG มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ รถเก๋ง รถกระบะ 4 ประตู (ส่วนบุคคล) , รถกระบะ 2 ประตู (ส่วนบุคคล) , รถตู้ (ส่วนบุคคล) ความคุ้มครอง 1. ค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด 2. ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับผู้ประสบภัย รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ (รายละเอียดเพิ่มเติม www.msig-thai.com)
ซื้อง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น
– ชำระเงินออนไลน์ทันที
– ซื้อง่ายได้ทุกที ตลอด 24 ชั่วโมง
– รับหน้าตารางกรมธรรม์ภายใน 15 นาที
– กรอกข้อมูลครบไม่ต้องส่งเอกสาร


TangLuenk

The used key is always bright. ( Practice makes perfect. ) (การฝึกฝนอยู่เสมอทำให้เกิดความชำนาญ) ( เรื่องจริงที่พิสูจน์ได้ )