fbpx

Battery สำหรับ โน๊ตบุ๊ค HP CQ40 CQ41 CQ45 CQ60 CQ61 DV4 G60

$ 1,175.00

SKU : IR721ELAAADHRQANTH-21119772 Model : HP/Compaq Presario CQ40 CQ41 CQ45 CQ60 CQ61 DV4 G60 Size : 20.90×5.24×2.00 Rechargeable Li-ion Battery Pack Replace : CQ40 CQ41 CQ45 CQ60 CQ61 DV4 G60 Rating : 10.8V/11V Compatible 4400mAH – Capacity: 47Wh Warranty period : สินค้ามีการรับประกัน 6 เดือน Warranty type : ประกัน Shop Transport : ฟรีEMS ( ฟรีเคอรี่ ตามเงื่อนไขการรับรอง Shopee ) จัดส่งทันที สินค้าถึงมือ 1-3 วันทำการ ดูแลหลังการขาย : Line : bentsbac Call : 0947842428 รุ่นที่สามารถใช้ได้ Battery For HP/Compaq :- Presario CQ40 CQ41 CQ45 CQ50 CQ60 CQ61 CQ70 CQ71 Pavilion DV4 DV5 DV6 DV8 (DV6-1000 Series , DV6-2000 Seires) Pavilion G50 G60 G61 G70 G71 HDX X16 Fit Models Include :- Presario CQ40 Series Presario CQ40-305AU Presario CQ40-313AX Presario CQ40-315AX Presario CQ41-100 Presario CQ41-103AX Presario CQ41-105AX Presario CQ41-108AX Presario CQ41-109AU Presario CQ41-109AX Presario CQ41-110AU Presario CQ41-110AX Presario CQ41-200 Presario CQ41-202TX Presario CQ41-203TU Presario CQ41-203TX Presario CQ41-204AU Presario CQ41-204AX Presario CQ41-204TX Presario CQ41-205AX Presario CQ41-205TU Presario CQ41-205TX Presario CQ41-206AX Presario CQ41-206TU Presario CQ41-206TX Presario CQ41-207AX Presario CQ41-207TU Presario CQ41-207TX Presario CQ41-208AX Presario CQ41-209AU Presario CQ41-209AX Presario CQ41-209TX Presario CQ41-210TU Presario CQ41-210TX Presario CQ41-211AX Presario CQ41-211TU Presario CQ41-214TX Presario CQ41-216TU Presario CQ41-219AX Presario CQ41-220TX Presario CQ41-221TX Presario CQ41-226LA Presario CQ41-226TX Presario CQ41-227TX Presario CQ45 Series Presario CQ45-306TX Presario CQ45-307TX Presario CQ45-308TX Presario CQ50 Series Presario CQ50-100 Series Presario CQ50-200 Presario CQ60 Presario CQ60-100 Presario CQ60-200 Presario CQ60-300 Presario CQ60-400 Presario CQ60-615DX Presario CQ61-100 Presario CQ61-200 Presario CQ61-300 Presario CQ71 Presario CQ71-100 Presario CQ71-200 Presario CQ71-300 HP : G50 Series G50-100 Series G60 G60-100 G60-100 CTO G60-100EM G60-101CA G60-101TU G60-102XX G60-103XX G60-104CA G60-104XX G60-108CA G60-114EA G60-115EA G60-115EM G60-116EA G60-116EM G60-117EM G60-117US G60-118EM G60-118NR G60-119EA G60-119EM G60-119OM G60-120CA G60-120EM G60-120US G60-121CA G60-121WM G60-123CL G60-125CA G60-125NR G60-126CA G60-127CL G60-127NR G60-128CA G60-129CA G60-146CA G60-200 G60-201TU G60-202TU G60-203TU G60-208CA G60-213EM G60-214EM G60-215EM G60-216EM G60-217EM G60-219CA G60-219EA G60-225CA G60-228CA G60-230CA G60-230US G60-231WM G60-233CA G60-233NR G60-234CA G60-235CA G60-235DX G60-235WM G60-236US G60-237NR G60-237US G60-238CA G60-243CL G60-243DX G60-244DX G60-247CL G60-249CA G60-249WM G60-300 G60-304CA G60-324CA G60-348CA G60-400 G60-414CA G60-418CA G60-427CA G60-428CA G60-430CA G60-433CA G60-437CA G60-438NR G60-439CA G60-440US G60-441US G60-442OM G60-443CL G60-443NR G60-445DX G60-447CL G60-453NR G60-458DX G60-468CA G60-471NR G60-500 G60-501NR G60-506US G60-507DX G60-508US G60-511CA G60-513NR G60-519WM G60-526NR G60-530CA G60-530US G60-531CA G60-531NR G60-533CL G60-535DX G60-536NR G60-538CA G60-549DX G60-550CA G60-551CA G60-552NR G60-553NR G60-554CA G60-600 G60-610CA G60-619CA G60-630CA G60-630US G60-633NR G60-634CA G60-635DX G60-637CL G60-642NR G60-645NR G60-647NR G60-657CA G60T-200 CTO G60t-500 CTO G60t-600 CTO G61 Series G61-300 G61-400 G70-400 G71 Series G71-300 HDX X16-1000 Premium HDX X16-1000 Series HDX X16-1100 Premium HDX X16-1100 Series HDX X16-1200 Premium HDX X16-1200 Series HDX X16-1300 HDX X16-1300 Premium HDX16 Series HDX16-1140US HDX16t Pavilion dv4 Series Pavilion dv5 Series Pavilion dv6 Series Replace Part Number :- 462889-121 462889-421 462890-151 462890-161 462890-251 462890-541 462890-751 462890-761 482186-003 484170-001 484170-002 484171-001 485041-001 485041-003 487296-001 487354-001 497694-001 498482-001 462890-422 EV06055 HSTNN-CB72 HSTNN-CB73 HSTNN-DB72 HSTNN-DB73 HSTNN-IB72 HSTNN-IB73 HSTNN-LB72 HSTNN-LB73 HSTNN-UB72 HSTNN-UB73 HSTNN-XB72 HSTNN-XB73 KS524AA HSTNN-Q34C 462890-542 C51C EV061

รหัสสินค้า: 654838880 หมวดหมู่:

รายละเอียด

SKU : IR721ELAAADHRQANTH-21119772 Model : HP/Compaq Presario CQ40 CQ41 CQ45 CQ60 CQ61 DV4 G60 Size : 20.90×5.24×2.00 Rechargeable Li-ion Battery Pack Replace : CQ40 CQ41 CQ45 CQ60 CQ61 DV4 G60 Rating : 10.8V/11V Compatible 4400mAH – Capacity: 47Wh Warranty period : สินค้ามีการรับประกัน 6 เดือน Warranty type : ประกัน Shop Transport : ฟรีEMS ( ฟรีเคอรี่ ตามเงื่อนไขการรับรอง Shopee ) จัดส่งทันที สินค้าถึงมือ 1-3 วันทำการ ดูแลหลังการขาย : Line : bentsbac Call : 0947842428 รุ่นที่สามารถใช้ได้ Battery For HP/Compaq :- Presario CQ40 CQ41 CQ45 CQ50 CQ60 CQ61 CQ70 CQ71 Pavilion DV4 DV5 DV6 DV8 (DV6-1000 Series , DV6-2000 Seires) Pavilion G50 G60 G61 G70 G71 HDX X16 Fit Models Include :- Presario CQ40 Series Presario CQ40-305AU Presario CQ40-313AX Presario CQ40-315AX Presario CQ41-100 Presario CQ41-103AX Presario CQ41-105AX Presario CQ41-108AX Presario CQ41-109AU Presario CQ41-109AX Presario CQ41-110AU Presario CQ41-110AX Presario CQ41-200 Presario CQ41-202TX Presario CQ41-203TU Presario CQ41-203TX Presario CQ41-204AU Presario CQ41-204AX Presario CQ41-204TX Presario CQ41-205AX Presario CQ41-205TU Presario CQ41-205TX Presario CQ41-206AX Presario CQ41-206TU Presario CQ41-206TX Presario CQ41-207AX Presario CQ41-207TU Presario CQ41-207TX Presario CQ41-208AX Presario CQ41-209AU Presario CQ41-209AX Presario CQ41-209TX Presario CQ41-210TU Presario CQ41-210TX Presario CQ41-211AX Presario CQ41-211TU Presario CQ41-214TX Presario CQ41-216TU Presario CQ41-219AX Presario CQ41-220TX Presario CQ41-221TX Presario CQ41-226LA Presario CQ41-226TX Presario CQ41-227TX Presario CQ45 Series Presario CQ45-306TX Presario CQ45-307TX Presario CQ45-308TX Presario CQ50 Series Presario CQ50-100 Series Presario CQ50-200 Presario CQ60 Presario CQ60-100 Presario CQ60-200 Presario CQ60-300 Presario CQ60-400 Presario CQ60-615DX Presario CQ61-100 Presario CQ61-200 Presario CQ61-300 Presario CQ71 Presario CQ71-100 Presario CQ71-200 Presario CQ71-300 HP : G50 Series G50-100 Series G60 G60-100 G60-100 CTO G60-100EM G60-101CA G60-101TU G60-102XX G60-103XX G60-104CA G60-104XX G60-108CA G60-114EA G60-115EA G60-115EM G60-116EA G60-116EM G60-117EM G60-117US G60-118EM G60-118NR G60-119EA G60-119EM G60-119OM G60-120CA G60-120EM G60-120US G60-121CA G60-121WM G60-123CL G60-125CA G60-125NR G60-126CA G60-127CL G60-127NR G60-128CA G60-129CA G60-146CA G60-200 G60-201TU G60-202TU G60-203TU G60-208CA G60-213EM G60-214EM G60-215EM G60-216EM G60-217EM G60-219CA G60-219EA G60-225CA G60-228CA G60-230CA G60-230US G60-231WM G60-233CA G60-233NR G60-234CA G60-235CA G60-235DX G60-235WM G60-236US G60-237NR G60-237US G60-238CA G60-243CL G60-243DX G60-244DX G60-247CL G60-249CA G60-249WM G60-300 G60-304CA G60-324CA G60-348CA G60-400 G60-414CA G60-418CA G60-427CA G60-428CA G60-430CA G60-433CA G60-437CA G60-438NR G60-439CA G60-440US G60-441US G60-442OM G60-443CL G60-443NR G60-445DX G60-447CL G60-453NR G60-458DX G60-468CA G60-471NR G60-500 G60-501NR G60-506US G60-507DX G60-508US G60-511CA G60-513NR G60-519WM G60-526NR G60-530CA G60-530US G60-531CA G60-531NR G60-533CL G60-535DX G60-536NR G60-538CA G60-549DX G60-550CA G60-551CA G60-552NR G60-553NR G60-554CA G60-600 G60-610CA G60-619CA G60-630CA G60-630US G60-633NR G60-634CA G60-635DX G60-637CL G60-642NR G60-645NR G60-647NR G60-657CA G60T-200 CTO G60t-500 CTO G60t-600 CTO G61 Series G61-300 G61-400 G70-400 G71 Series G71-300 HDX X16-1000 Premium HDX X16-1000 Series HDX X16-1100 Premium HDX X16-1100 Series HDX X16-1200 Premium HDX X16-1200 Series HDX X16-1300 HDX X16-1300 Premium HDX16 Series HDX16-1140US HDX16t Pavilion dv4 Series Pavilion dv5 Series Pavilion dv6 Series Replace Part Number :- 462889-121 462889-421 462890-151 462890-161 462890-251 462890-541 462890-751 462890-761 482186-003 484170-001 484170-002 484171-001 485041-001 485041-003 487296-001 487354-001 497694-001 498482-001 462890-422 EV06055 HSTNN-CB72 HSTNN-CB73 HSTNN-DB72 HSTNN-DB73 HSTNN-IB72 HSTNN-IB73 HSTNN-LB72 HSTNN-LB73 HSTNN-UB72 HSTNN-UB73 HSTNN-XB72 HSTNN-XB73 KS524AA HSTNN-Q34C 462890-542 C51C EV061